Čo je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 je nariadenie EÚ o ochrane údajov a súkromia pre všetkých jednotlivcov v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň rieši a upravuje aj export osobných údajov mimo oblastí EÚ a EHP.

Cieľom GDPR je predovšetkým dať jednotlivcom kontrolu nad ich osobnými údajmi a zjednodušiť regulačné prostredie pre medzinárodný obchod zjednotením nariadenia v rámci EÚ.

Nariadenie, ktoré nahrádza smernicu o ochrane údajov, obsahuje ustanovenia a požiadavky týkajúce sa spracovania osobných údajov fyzických osôb v rámci EHP a vzťahuje sa na spoločnosti v rámci EHP alebo, bez ohľadu na ich umiestnenie,  občianstvo dotknutých osôb.

Spracovatelia osobných údajov musia zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na vykonávanie zásad ochrany údajov. Obchodné procesy, ktoré narábajú s osobnými údajmi, musia byť navrhnuté a zostavené s ohľadom na zásady a musia poskytovať záruky na ochranu údajov (napríklad pomocou pseudonymizácie alebo úplnej anonymizácie, ak je to vhodné) a štandardne používať najvyššie možné nastavenia ochrany osobných údajov, aby tieto údaje neboli verejne dostupné bez výslovného, informovaného súhlasu a aby takéto údaje nebolo možné ho použiť na identifikáciu. Žiadne osobné údaje sa nesmú spracúvať, pokiaľ sa neuskutočňujú na zákonnom základe uvedenom v nariadení, alebo pokiaľ spracovateľ údajov alebo sprostredkovateľ nedostali jednoznačné a individualizované potvrdenie súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Spracovateľ osobných údajov musí jasne zverejniť akýkoľvek zber údajov, vyhlásiť zákonný základ a účel spracovania údajov a uviesť, ako dlho sa údaje uchovávajú a či sa zdieľajú s tretími stranami alebo mimo EHP. Subjekty údajov majú právo požadovať prenosnú kópiu údajov zhromaždených spracovateľom v spoločnom formáte a právo na vymazanie svojich údajov za určitých okolností. Od verejných orgánov a podnikov, ktorých hlavné činnosti sa sústreďujú na pravidelné alebo systematické spracovanie osobných údajov, sa vyžaduje, aby zamestnávali osobu pre ochranu údajov, ktorá je zodpovedná za riadenie súladu s nariadením GDPR. Podniky musia oznámiť akékoľvek úniky údajov do 72 hodín, ak majú nepriaznivý vplyv na súkromie používateľov. V niektorých prípadoch môžu byť porušovatelia GDPR pokutovaní až do výšky 20 miliónov EUR alebo až do výšky 4% ročného celosvetového obratu predchádzajúceho roka.

GDPR bol prijatý 14. apríla 2016 a vstúpil do platnosti 25. mája 2018. Keďže GDPR je nariadenie, nie smernica, je priamo záväzné a uplatniteľné, ale poskytuje flexibilitu pre niektoré aspekty nariadenia, ktoré majú byť upravené individuálnymi predpismi členských štátov.

zdroj: Wikipedia

Služby

Konzultácie GDPR

Úplné spracovanie GDPR

Dokumentácia ku GDPR

Vypracovanie smerníc a nastavenie firemných procesov
GDPR audit

Audit existujúcich smerníc a dokumentácie

Príprava návrhu potrebných zmien

Implementácia návrhu zmien na základe audituZakladanie a správa subjektov

Zabezpečíme:

Založenie s.r.o.

Zriadenie živnosti

Založenie a.s.


Ostatné služby

Poistenie GDPR (zodpovednosti za škodu)

Registratúra (vypracovanie registratúrneho poriadku)

Vymáhanie dlhov

Vysporiadanie pozemkov

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do ORSR (povinné do 31.12.2019) (viac info)

Chcem cenovú ponuku

Máte záujem o niektorú z našich služieb?

Jednoducho vyplňte nasledujúci formulár a my sa vám ozveme s konkrétnym cenovým návrhom.

Cenník

Skoro každý podnikateľský subjekt spracúva osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail, IP adresu, RČ, OP) svojich zákazníkov, klientov, či zamestnancov. Pokiaľ aj vy spracúvate osobné údaje, vznikajú vám viaceré povinnosti vyplývajúce z nového Nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Kompletná dokumentácia vypracovaná našou spoločnosťou obsahuje všetky dokumenty potrebné k tomu, aby ste si splnili svoje povinnosti.

individuálne nacenenie zdarma

v závislosti od objednanej služby
thumbsUp420

Naši klienti

BLACK RED WHITE Slovakia, a.s.
CASSPOS, a.s.
Kolonial Košice, a.s.
ABOVIA, s.r.o.
BUDO SPORT, s r.o.
Top Steel, s.r.o.
BASSANO CAFFE, s.r.o.
BRIGHT CAFE, s.r.o.
EJOT SLOVAKIA, s.r.o.
EUROKOM, s.r.o.
HC Košice, s.r.o.
JALTEX, s.r.o.
JAZZ CAFÉ, s.r.o.
Steel Arena, s.r.o.
LUMADOOR, s.r.o.
Muebles, s.r.o.
Oceľové dvere, s.r.o.
Old Cafe, s.r.o.
SR partners, s r.o.
STM services, s.r.o.
SVIDMEX+, s.r.o.
UTILIS, s.r.o.
YARATEA, s.r.o.
BEZPEČNOSŤ PRÁCE, POŽIARNA OCHRANA, s.r.o.
ZK Projekt, s.r.o.
IK GRADE spol. s.r.o.
Hotel Mýto
Hotel Lomnistá
M-PEK s.r.o.
SUPER SPORT s.r.o.
ALLBOARDS Česko s.r.o.
Ceremity Slovakia, s.r.o.